Όροι χρήσης

Ο χρήστης των σελίδων διαδικτυακού μας τόπου (burnout.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την χρήση των υπόλοιπων σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται του παρακάτω όρους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του burnout.gr, το οποίο δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόπτουν την επίσκεψή τους.

Το burnout.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του burnout.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης μέσα από το burnout.gr, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του burnout.grαπέναντι στον χρήστη.

Η χρήση του burnout.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του burnout.grδεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση.

Το burnout.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το burnout.grσε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το burnout.grδεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο burnout.grκαι για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του burnout.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του burnout.grκαι προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει – αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο, ή μέρος του περιεχομένου του burnout.gr.

Ο χρήστης του burnout.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλει δε κατά την επικοινωνία του, τόσο με το burnout.gr, όσο και με άλλους χρήστες του διαδικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής σχολίων, που φιλοξενεί το burnout.gr, να εκφράζεται κόσμια, να απέχει από παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες με χρήση του περιεχομένου καθώς και σε προτροπή άλλων χρηστών σε τέτοιες.

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το burnout.grδιατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του burnout.grμας έχει τη δυνατότητα, κατόπιν επικοινωνίας, να ζητήσει τη διαγραφή, αν διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου.